• BFT

 • Bureau Français de Traduction

Wij zijn een klein, beproefd team van doorgewinterde vertalers Frans/Nederlands, dat zich richt op de professionele markt van juridische dienstverleners. Wij verzorgen, snel en efficiënt, hoogwaardige vertalingen voor de advocatuur, het notariaat, maar ook voor het bedrijfsleven en particulieren. Wij zijn allemaal beëdigde vertalers en staan ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat wil zeggen dat we officieel erkend zijn maar ook dat we wettelijk verplicht zijn onze kennis via permanente educatie op peil te houden. Dit betekent voor u dat al uw teksten door een ervaren professional vertaald en gecontroleerd worden. Dit alles tegen schappelijke tarieven.

Alle documenten kunnen beëdigd worden en voorzien van een apostille.

Voorbeelden ven veel voorkomende vertaalwerkzaamheden::

 1. Akte van erfrecht
 2. Testament
 3. Verklaring zuivere aanvaarding
 4. Volmacht c.q. levenstestament
 5. Legalisatie
 6. Akte afgifte legaten
 7. Volmacht voor vertegenwoordiging nalatenschap
 8. Akte verklaring aanvaarding legaat
 9. Hypotheekakte houdende geldlening met volmacht
 10. Akte verklaring van executele en verklaring aanvaarding benoeming executeur
 11. Akte van verkoop en levering
 12. Koopovereenkomst
 13. Hypotheekovereenkomst
 14. Afschrift levering aandelen
 15. Oprichtingsakte BV
 16. Rechtbankstukken